Malmros

Det är bättre att tänka efter före... eller vilken nytta kan du ha av en advokat?

Välkommen Till Advokatfirman Malmros

FÖRETAG

Advokatfirmans verksamhet riktar sig huvudsakligen till ägarledda små och medelstora företag och ambitionen är att ge klienten en heltäckande service rörande uppkommande frågor. Verksamheten omfattar större delen av det affärsjuridiska fältet.

PRIVAT

Advokatfirman biträder privatpersoner företrädesvis i frågor av ekonomisk natur. Det kan till exempel gälla arbetsrättsliga frågor, arvs- och testamentsrätt, rådgivning eller tvister angående köp/försäljning av bostad, fastighetsfrågor, bodelning eller försäkringsärenden. Advokatfirman arbetar även med försvararuppdrag.