Malmros

Verksamhetsområden

Verksamheten omfattar större delen av det affärsjuridiska fältet.

- Kompanjonsavtal

- Avtalsrätt

- Köprätt

- Distrubutionsavtal

- Upphovsrätt

- Kunds befarade eller faktiska konkurs

- Generationsskifte

- Arbetsrätt

- Entreprenad- fastighets- och hyresrätt

- Varumärkes- och firmarätt

- Marknadsförings- och konkurrensrätt

- Obeståndsrätt