Malmros
Malmros

JAN MALMROS

Bakgrund

Jan Malmros, född 1961. Jur kand 1986 vid Lunds Universitet. Tingsnotarie vid Helsingborgs tingsrätt 1987-1989.

Hovrättsfiskal 1989-1990. Domare vid tingsrätten i Malmö 1990. Medlem av advokatsamfundet 1994.

Språk

Svenska, engelska (tyska).

Särskild inriktning

Avtals- och Handelsrätt, Bolagsrätt, Arbetsrätt, Fastighetsrätt, Företagsöverlåtelser och Konkurrensrätt samt Obeståndsrätt.