Malmros

Företag

Advokatfirmans verksamhet riktar sig huvudsakligen till ägarledda små och medelstora företag och ambitionen är att ge klienten en heltäckande service rörande uppkommande frågor.

Kompanjonsavtal

 • - vad händer med bolaget om Din kompanjon skiljer sig eller förolyckas?
 • - vad händer med kompanjonens aktier?
 • - hur ska bolaget värderas om ni vill köpa ut varandra?

Avtalsrätt

 • - när har ett avtal uppstått?
 • - måste avtal vara skriftliga?
 • - kan innehållet i ett avtal förändras “under tiden”?

Köprätt

 • - måste man reklamera inom 8 dagar från fakturan?
 • - vad menas med “i befintligt skick”?

Distributionsavtal

 • - vad är det för skillnad på återförsäljare och agent?
 • - får en återförsäljare sälja konkurrerande produkter?
 • - får en agent sälja konkurrerande produkter?

Upphovsrätt

 • - vem har rättigheterna till datorprogrammet ni låtit en datorkonsult utveckla?
 • - får konsulten sälja programmet till ett annat företag i en annan bransch?
 • - får han sälja till en konkurrent inom samma bransch?

Kunds befarade eller faktiska konkurs

 • - vad gäller
 • - kan en gjord betalning återvinnas av konkursförvaltaren?
 • - vilka säkerheter kunde man begärt i god tid före konkursen?

Generationsskifte

 • - finns det någon plan för successionen?
 • - hur ska övriga syskon kompenseras?

Arbetsrätt

 • - måste man förhandla med facket inför en uppsägning?
 • - vilka möjligheter finns det att korttidsanställa en person?

Bolagsrätt

 • - hur bildar man bolag?
 • - för vilka skulder i ett aktiebolag ansvarar styrelsen personligen?
 • - vilka är för- resp. nackdelarna med de olika bolagsformerna?